Skip to content

Rekisteriseloste

Henkilölain (539/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 22.11.2022

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nummenmaa Oy
Puolalanpuisto 1 A 7
20100 Turku
Puhelin 050 574 7933
nummenmaa.fi
Y-tunnus Y-tunnus 3319271-5

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Lauri Nummenmaa
Nummenmaa Oy
Puolalanpuisto 1 A 7
20100 Turku
Puhelin 050 574 7933

3. REKISTERIN NIMI

Nummenmaa Oy:n asiakastietokanta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietokanta sisältää Nummenmaa Oy:n koulutuksiin, valmennuksiin tai webinaareihin ilmoittautuneiden tai niistä lisätietoja pyytäneiden yhteystietoja. Lisäksi tietokanta sisältää Nummenmaa Oy:n koulutusten mahdollisten osallistujaehdokkaiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Tehtävänimike
 • Yritys
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postituslistan nimi
 • Toimitettujen kirjojen, oppaiden tai ohjeiden nimet
 • Nummenmaa Oy:n koulutukset, valmennukset, projektit tai webinaarit, joihin henkilö on osallistunut
 • Osallistujan antamat palautteet tai kommentit

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö koostuu Nummenmaa Oy:n palvelujen tilaajien, koulutuksien, valmennusten, projektien tai webinaarien osallistujista tai Nummenmaa Oy:n palveluista kiinnostuneiden asiakasehdokkaiden (verkkosivujen kautta tai sähköpostitse) ilmoittamista tiedoista. Lisäksi rekisteriä päivitetään Nummenmaa Oy:n koulutusten jälleenmyyjien ja järjestäjien ilmoittamien toteutuneiden osallistujalistojen perusteella.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Nummenmaa Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Nummenmaa Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa järjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Nummenmaa Oy:n työntekijät.

10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi sähköpostitse tai muuten kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).

Laitetaan yhdessä tunteet toimimaan!