Skip to content

Tutkimuspalvelut

Mittaamme tunteet näkyviksi

Lauri on tilastotieteen huippuammattilainen, joka on kirjoittanut satoja tieteellisiä artikkeleita sekä useita kirjoja tilastotieteestä. Hän on kiertänyt Cambridgen ja Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion kautta Turkuun. Nykyään hän tutkii antimateriakuvantamista käyttäen tunteita aina molekyylitasolta arkipäivän päätöksentekoon ja käyttäytymiseen asti. Lauri on johtanut laajoja Euroopan tiedeneuvoston ja Suomen akatemian tutkimushankkeita. Hän on ihmistieteiden moniottelija, ja hallitsee saumattomasti tekoälyn ja uusimpien laskentamenetelmien käytön ihmisten käyttäytymisen ennakoinnissa. Meidän kanssamme tunteiden tutkimus ja data-analytiikka saadaan sujumaan!

Tutkittua tietoa tunteista

Jos haluat vaikuttaa ihmiseen, panosta tunteisiin! Tunteiden mittaaminen on erikoisalaamme, ja tuotamme tunteisiin liittyvää tietoa yritystoiminnan tueksi niin tuotesuunnitteluun, markkinointiin kuin henkilöstöhallintoonkin. Tuotevalikoimassamme on laaja skaala tutkittuun tietoon perustuvia instrumentteja kehon tunnekartoista mieltymysten ja mielipiteiden mittaamiseen sekä tiedostamattomien tunnevakutusten tunnistamiseen. Erikoisalanamme ovat verkkoperustaiset instrumentit, joilla hoituu laaja skaala tunnekartoituksia niin tuotteiden ja brändien vetovoiman arvioimiseksi kuin henkilöstön mielialan dynaamiseen mittaamiseen.

Projektisuunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tarvitseeko yrityksesi uuden tutkimushankkeen ihmistieteisiin liittyen, tai pitäisikö rekrytointiprosessien arvioiminen tehdä tutkittuun tietoon perustuen? Tai tarvitsetteko kenties kokonaan uuden tutkimushankkeen ihmismielen mittaamiseen liittyen? Meillä on vankkaa kokemusta laajojen tutkimushankkeiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta, ja tarjoamme konsultaatiota kaikkiin tutkimushankkeiden vaiheisiin mittausten suunnittelemisesta data-analyysin, raportointiin ja viestintään saakka.

Data-analytiikka

Tieto on valtaa ja data on voimaa! Data-analyytiikasta on apua kaikenlaisen ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisessä aina markkinoinnista ja brändisuunnittelusta henkilöstöjohtamiseen ja prosessien ohjaamiseen. Tarjoamme data-analytiikkapalveluita analyysien suunnittelusta ja optimoinnista kohdennettuihin analyysiratkaisuihin asti. Erityisalamme on ihmismieli ja sen mittaaminen.

Laitetaan yhdessä tunteet toimintaan!