Skip to content

Tunteet ja mielenterveys (PS4)

Opiskelijaa aktivoiva oppimateriaali ohjaa ymmärtämään tunteiden ja psyykkisen itsesäätelyn merkitystä ihmisen toiminnassa. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tarkastelemaan asiantuntevan kriittisesti median hyvinvointiin liittyvää viestintää. Monipuoliset tehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa omaan elämäänsä ja kehittämään omia hyvinvointi- ja vuorovaikutustaitojaan. Eläytymistä tukevien materiaalien kautta opiskelija hahmottaa mielenterveyshäiriöitä kokemuksellisella tasolla sen lisäksi, että niistä on tarjolla vankkaa teoreettista taustatietoa. Pedagogisesti tarkkaan suunnitellut tehtävät tukevat tiedon rakentelua ja kehittävät vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja, tutkimusten arviointia sekä itseohjautuvuutta.

Kirjoittaja: Tarja Ala-Heikkilä, Lauri Nummenmaa, Minna Nummenmaa, Marja Oilinki ja Marjo Tavast
Julkaistu: 2021
Kieli: Suomi
Kustantaja: Studeo
Formaatti: Digitaalinen

Laitetaan yhdessä tunteet toimimaan!