Skip to content

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät

Kaikki käyttäytymistieteellinen tutkimus perustuu tutkimusaineiston numeeriseen käsittelyyn. Kirjassa esitellään keskeisimmät tieteellisessä tutkimustyössä tarvittavat tilastolliset analyysimenetelmät sekä niiden sovellukset SPSS-ympäristössä. Teos soveltuu tilastollisten menetelmien perusoppikirjaksi ainakin käyttäytymis-, yhteiskunta- ja lääketieteellisille aloille, mutta sopii tilastotieteeseen opintoihin lähes millä tahansa alalla. Kirja sopii opiskelijan ensimmäiseksi tilastotieteen oppikirjaksi ja varttuneemman tutkijan hakuteokseksi. Kirja selostaa kvantitatiivisen tutkimuksen työvaiheet. Menetelmien teoreettiset perusteet esitellään täsmällisesti, mutta niin yksinkertaisesti, ettei niiden ymmärtäminen edellytä laajoja matematiikan taitoja. Ohjelmistoesimerkit sisältävät selkeät, kuvitetut ohjeet SPSS-analyysien suorittamiseen ja tulosteiden tulkitsemiseen. Vasta-alkajakin ymmärtää tärkeimmät tilastolliset menetelmät ja pääsee analysoimaan tutkimusaineistoja itsenäisesti. Kirja on saatavilla digitaalisena versiona yleisimmistä digikirjapalveluiden kautta.

Kirjoittaja: Lauri Nummenmaa
Julkaistu: 2004; 2023
Kieli: Suomi
Kustantaja: Tammi
Formaatti: Digitaalinen
Sivumäärä: 468
ISBN: 9789520459246

Laitetaan yhdessä tunteet toimimaan!